תקנון

 
1. כללי
א. קמדן אנד שוז הנה חברה המספקת מוצרים באמצעות אתר אינטרנט,בעסקאות טלפוניות ובאופן פרונטלי בחנות
ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע. 
ג. שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוחה לקבל ולנהוג לפי התקנון. 
ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוחה באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוחה לאתר.
ה.החברה : קמדן אנד שוז בע"מ ח.פ 515039758 כתובת למשלוח פריטים ת.ד 32109 תל אביב
 
2. הליך הרכישה 
א. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
ב. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר או בכל מקום אחר בו מתפרסם מספר שרות הלקוחות ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוחה להזמינו 
ג. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר וקבלת אישור מנציג טלפוני או אסמכתא בכתב מהאתר יהווה אישור להזמנת מוצר
ד. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכול בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי. 
ו. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 
ז. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי רשאית החברה לבטל את ההזמנה
ח. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 5.
ט.הרכישה באתר מסכום העולה על 60 ש"ח (התשלום בכרטיס האשראי או הפייפאל צריך להיות גבוה מ 60 ש"ח)
י.רכישה מצרפת באופן אוטומטי למועדון לקוחות במידה וההצטרפות אליו ללא עלות
יא.אין כפל מבצעים
יב.שובר לרכישה או קופון מחושבים מהמחיר המקורי של הפריט המופיע באתר 
 
3. אספקה והובלת המוצרים
א. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוחה הקלידה או מסרה בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. 
ב. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. 
ג. דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. 
ד. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. 
ה.כל עיכוב באספקה,שליחת פריט שונה בשוגג וכדו יקנה ללקוחה את הזכות לבטל את ההזמנה ואינו יקנה לה כל זכות לסעד או פיצוי.
ו. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוחה. 
ז. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים בלבד (ימי עסקים אינם כוללים שישי,שבת,ערבי חג,חג,ימי שבתון,מנוחה וכדו)
ח. על הלקוחה להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוחה לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוחה את הכסף אותו שילמה עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה.
ט. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונה. 
י. את רכישתך תוכלי לקבל בשני אופנים הראשון אספקה לנקודת איסוף חינם והשני באמצעות דואר שליחים בעלות של 20 ש"ח
איסוף מנקודת שרות- החבילה תגיע לנקודת שרות הקרובה לכתובת שציינת בהזמנה מבין נקודות השרות של חברת צ'יטה שליחויות 
זמן המשלוח עד 10 ימי עסקים
דואר שליחים - נציגת חברת השליחויות תיצור עימך קשר ותתאם הגעת השליח לכתובת שנתת 
משלוח לביתך או למקום עבודתך מגיע בטווח של עד 6 ימי עסקים
ימי עסקים אינם כוללים את שישי,שבת,חג,ערב חג,שבתון ויום ההזמנה
האין ביכולתנו לקחת אחריות על עיכובים שחלים בחברות השליחויות אך נשמח לעמוד לרשותך ולבדוק סטטוס הזמנה בטלפון.
יא.שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 48 שעות אך אינו יכול להתחייב לכך
 יב.עיכובים יכולים להגרם מכיוון שחלק מהמוצרים המוזמנים באתר מוזמנים במיוחד מהמפעל עבור אותה הזמנה.המפעל הנו ספק חיצוני ולכן זמן האספקה תלוי גם באספקה על ידו
 
4. שימוש באתר

א. לקוחה רשאית לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

1. הלקוחה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב. 
2. הלקוחה הנה בעלת כרטיס אשראי מוכר ותקף בישראל 
4. הלקוחה הנה בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. 
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוחה מלבצע הזמנה באתר אם: 
1. הלקוחה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; 
2. הלקוחה הפרה תנאי מתנאי התקנון; 
3. הלקוחה מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון; 
4. הלקוחה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או צד ג.
 
 
5. ביטול הזמנה
א. לקוחה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") 
ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם; 
ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר. 
ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. 
י. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 
יא. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של האתר. 
יב. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן. 
יג. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה: 
1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי; 
2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו. 
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה. 
יד. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה. 
טו. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 
6.מדיניות החלפה
במידה ואינך מרוצה מהפריט שרכשת והינך מעונינית להחליפו לפריט אחר נשמח לעמוד לרשותך ולבצע את ההחלפה בקלות וביעילות 
ניתן להחליף ולהחזיר במספר דרכים (עד 14 יום הגעת המשלוח לנקודה וכל עוד לא נעשה שימוש):
1. החלפה בסניפים (18 סניפים ברחבי הארץ) http://bit.ly/2jSLIlL
2..בשליחה אלינו עבור קמדן אנד שוז ת.ד 32109 תל אביב
3.בתאום שליח עם שרות הלקוחות בווצאפ 055-8831318 (בתשלום)
זיכוי כספי ברכישה באתר בטווח של 14 ימים (ברכישה באתר)
*לא ניתן להחליף או להחזיר מסכות והלבשה תחתונה
7.מדיניות החזרה
במידה ואינך מרוצה מהפריט שרכשת והינך מעונינית להחזירו נשמח לעמוד לרשותך 
ניתן להחזיר במספר דרכים (עד 14 יום הגעת המשלוח לנקודה וכל עוד לא נעשה שימוש):
1. להשאיר את הפריט באחד מהסניפים (18 סניפים ברחבי הארץ) 
ולאחר מכן שרות לקוחות ידאגו לזכות
2..בשליחה אלינו עבור קמדן אנד שוז ת.ד 32109 תל אביב
3.בתאום שליח עם שרות הלקוחות בווצאפ 055-8831318 (בתשלום)
זיכוי כספי ברכישה באתר בטווח של 14 ימים 
 

8.סודיות מידע

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. 

ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 
9. הסכמה מדעת לקבלת דיוור ישיר ו\או פרסום מהאתר

א‏. בעת מסירת פרטי המשתמש שלך , לרבות רישום לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או ‏בתהליך ביצוע הזמנה , הנך כמשתמש באתר מסכים ומאשר למפעיל האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליך הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות שיווקית של האתר, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או ‏דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות .

ב. בקשת הסרה מדיוור ישיר : הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, ‏לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל אשר ישלח אליך מאת מפעיל האתר, ובמקרה שכזה ‏לא יישלחו אליך הודעות נוספות .‏
 
10. תנאים נוספים
א. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 
ב. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר,הטלפון או בחנות. 
ג. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
ה. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק. 
ו. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

תקנון הגרלות

תקנון ההגרלה 2018-2019

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורך ההגרלה" 
קמדן אנד שוז בעמ ח.פ 515039758 מרחוב שוקן 3 תל אביב

"המפקח" 
רואה חשבון עוזי קטן

"ועדת ההגרלה" 
ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה או נציגו.

"התקנון" 
הכוונה למסמך זה.

"אתר" 
אתר האינטרנט של חברת קמדן אנד שוז בעמ
www.camden.co.il

"משתתף" 
בגיר/ה מעל גיל 18 , חבר פייסבוק המשתתף בפוסט העונה לסקר הנערך בו 

"פרטים אישיים" 
שם המשתמש בפייסבוק

"מועד ביצוע ההגרלה" 
שלושה שבועות מפרסום פוסט ההגרלה עד חודש, בהתאם להנחיות המפקח.

"הזוכה" 
המשתתף אשר שמו עלה בגורל בעת ביצוע ההגרלה.

"הפרס" 
הפריט בו יזכה המשתתף אשר שמו יעלה בגורל, מצויין בכותרת הפוסט

"יום קבלת הפרס" 
כפי שיקבע על ידי עורך ההגרלה לאחר ובסמוך למועד ההגרלה וההכרזה על הזוכה ולא יאוחר מ60 
ימים מיום ביצוע ההגרלה ומשלוח הודעה לזוכה באמצעות הפייסבוק


אין באפשרות הזוכה להחליף ו/או להמיר ו/או לשנות ו/או לקבל זיכוי כספי בגין הפרסים 
שיוגרלו.

 מועד ההגרלה ואופן ביצוע ההגרלה
ההגרלה תתקיים במשרדי קמדן אנד שוז  
ההגרלה תתבצע באמצעות הגרלת שמות המשתתפים מתוך התגובות בפוסט 


משתתף שלא יצר קשר תוך 60 ימים מיום שנשלחה אליו הודעה בפייסבוק /לא אותר טלפונית 
לאחר 3 ניסיונות ו\או 
לא עמד בתנאי תקנון זה 

תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי. 
על הזוכה יהיה לממש את זכייתו באחד מסניפי הרשת


עורך ההגרלה, לרבות עובדיו, יועציו, מי שפועל מטעמו והמפקח, אינם אחראים 
ולא יהיו 
אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט הארצית והעולמית, ולא ישאו 
באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים הקשורים בהגרלה ו/או 
לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו 
למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור במידה והדבר ימנע מאדם כלשהו להשתתף 
בהגרלה.

עורך ההגרלה, לרבות עובדיו, יועציו, מי שפועל מטעמו והמפקח, 
לא יהיו אחראים באופן כלשהו 
לכל תקלה ו/או טעות שיגרמו בשוגג בקשר עם ההגרלה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו המנויים בסעיף זה אחראים על כל נזק ישיר ו/או 
עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

9במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי 
והמוחלט ובאישור המפקח על ההגרלה, לבטל כל הגרלה, להפחית ו/או להגדיל את הפרס, לקבוע 
כי טופסי ההשתתפות מסוג מסוים או ממועדים מסוימים לא ישתתפו בהגרלה ו/או במבצע, או 
לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע 
וההגרלה ותחייב כל משתתף במבצע ובהגרלה. אין באמור בכדי לפגוע בזכותו של עורך ההגרלה 
לבטל את ההגרלה 
מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

למען הסר ספק, לא תהא למי ממשתתפי ההגרלה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן 
ינקוט עורך ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, 
לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

בכל מקרה שיוכח כי רשלנות ו/או טעות מנעה מאדם מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה 
כלשהי או לממש את זכייתו, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי המשתתף להנחה של 10% ועד לגוסב של 25 ₪ לרכישה ברשת קמדן אנד שוז
כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה ולהיפך.

תוצאות ההגרלה שיקבעו על ידי ועדת ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, מועדי רישום והגרלה, רשימת 
הפרסים, צורת החלוקה של הפרסים ובלבד שיעשה זאת עד 14 ימים לפני מועד ביצוע ההגרלה 
ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

ככל ותהיה סתירה בין הוראות התקנון לשינוי שיבוצע הרי שהוראות השינוי יגברו. כל שינוי 
בתקנון יערך בכתב, יפורסם עד 14 ימים לפני מועד ההגרלה וישמר בצמוד לתקנון במשרדי 
עורך ההגרלה.

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד.

עורך ההגרלה יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכים.

ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני 
שפחותיהם.